Center For Kognitiv Hypnoterapi
v/ Lone Kærvang , Autoriseret Psykolog, Specialist og Supervisor i Psykoterapi

EGO STATE TERAPI

- En metode til at slippe din “problem del”

Se også vores flotte nye hjemmeside Psykologhuset Sdr. Palæ.

En af de hypnoterapeutiske metoder vi anvender er “Ego State Terapi”. Den er bl.a. velegnet til behandling af problemer, som har rod i tidligere oplevelser. For de fleste mennesker er der på ét eller andet tidspunkt sket noget, som har været traumatisk. Det kan enten være enkeltstående oplevelser, eller det kan være gentagne svigt i barndommen, som har givet lavt selvværd. Det kan også være en dårlig vane, der har magten over dig.

Det er en tilgang, hvor man løser konflikter mellem en persons forskellige jeg-tilstande. En persons forskellige jeg-tilstande repræsenterer personens forskellige adfærdsformer og erfaringer, og de dannes i løbet af den normale personlighedsudvikling eller som en reaktion på traumatiske oplevelser. Oprindeligt er hver jeg-tilstand dannet for at hjælpe eller beskytte personen på en eller anden måde. Princippet er, at den jeg-tilstand, der har skabt problemer for personen, mangler noget fordi personen manglede noget, da den blev skabt. Denne mangel kan udbedres gennem en kontakt til jeg-tilstanden under hypnose.

Under behandlingen fokuseres der på at skabe en fornemmelse af jeg-styrke. Man skaber et “sikkert sted”, hvor klienten kan være tryg og føle sig godt tilpas. Desuden arbejder man på at klienten tydeligt får fat i sin ressourcedel, sin indre styrke. Dernæst tager man kontakt til det traumatiske materiale og de problematiske symptomer. Klienten får fat i (en) oplevelse(r) fra tidligere i klientens liv, hvor tilsvarende følelser var i spil. Man søger således i underbevidstheden efter bagvedliggende årsag(er) til symptomet. Ved at være i kontakt med tidligere oplevelser bearbejdes traumet. Man forestiller sig og oplever en anden løsning på problemet end den, der oprindelig var traumatisk, og det kan give en følelsesmæssig heling. Til sidst arbejder man med den nærmeste fremtid, hvor der er risiko for at symptomet vil være på spil igen. Her afprøver klienten sine egne ressourcer og gør dem stærkere ved at opleve nye muligheder. På denne måde kan man udsætte sig selv for den svære situation under trygge rammer.

De fleste giver udtryk for stort udbytte af en sådan behandlingsproces. Fastlåste, negative problemstillinger kan opløses og slippes.

Dansk Psykologforening