Center For Kognitiv Hypnoterapi
v/ Lone Kærvang , Autoriseret Psykolog, Specialist og Supervisor i Psykoterapi

HYPNOTERAPI (Klinisk Hypnose)

- Hvad er hypnose og hypnoterapi?

Se også vores flotte nye hjemmeside Psykologhuset Sdr. Palæ.

Mange har stiftet bekendtskab med hypnose fra shows, hvor en hypnotisør får forsøgspersoner, som er specielt hypnotiserbare, til at foretage sig skøre ting på en scene. Med afsæt i sådanne aktiviteter har hypnosen været forbundet med mystik, underholdning og tvivlsom etik. Men inden for psykolog- og lægefaglige kredse har hypnosen været respekteret som en seriøs klinisk behandlingsmetode i over 100 år.

Hypnose dækker over en række teknikker, som kan fremkalde ændrede bevidsthedstilstande og anvende dem terapeutisk. Hypnoterapi står for en klinisk anvendelse af hypnose, der giver stor mulighed for at skræddersy den psykologiske intervention til den enkelte person og dennes specifikke problem.

Hypnoterapi

Den hypnotiske tilstand er en fokuseret opmærksomhed på det, der foregår i ens eget indre. Du lukker øjnene, kigger indad, og mærker dine egne reaktioner og signaler. Når man glider ind i tilstanden kommer man ned i lag, hvor man bedre kan mærke sine følelser og kropslige reaktioner. Tilstanden kan sammenlignes med anden form for fordybelse, som du kender, når du f.eks. læser en god bog og bliver fuldstændig optaget af den. Det er altså et almindeligt fænomen, som vi kan træne og blive bedre til at fremkalde, når vi ønsker det.

Mange spørger, inden de skal prøve hypnose første gang, om de vil være “helt væk”. Men det vil ikke være tilfældet. I behandlings øjemed er vi interesseret i at få større kontakt til det, der ligger under den normale bevidsthed, at indlæringsevnen øges, og at du bagefter kan huske det, der skete. De fleste oplever at de kan følge med undervejs, og at de kommer længere væk, når de har prøvet hypnose flere gange. Via hypnotiske teknikker kan man give klienten en fornemmelse af, at det er hende selv, der styrer og kontrollerer, så der sker en positiv ændring. Klienten vil med andre ord opleve at få mere kontrol over sig selv. De fleste kan lære at gå ind i en hypnotisk tilstand, og oplever det som en meget behagelig og afslappende tilstand at være i.

Det er vores erfaring, at der kan være symptomer, følelsesmæssige og kropslige fornemmelser, som er fastlåste og vanskelige at ændre, selv om klienten via psykoterapi opnår øget indsigt og bliver bedre til at ændre sin måde at tænke på. Vi er rigtig meget i vores hoved og i vores ord, men hvis vi skal nå dén del, der bærer vores problem, så er den ikke altid tilgængelig gennem vores intellekt. Derfor kan det være bedre at møde problemet på dét bevidsthedsniveau, hvor det ligger - følelsesmæssigt og/eller kropsligt - og det kan gøres ved hjælp af hypnose.

Vil du vide mere om hypnose, er der mulighed for at deltage ved en forelæsningsrække om hypnose ved Folkeuniversitetet Århus. Læs mere her: Folkeuniversitetet Århus