Center For Kognitiv Hypnoterapi
v/ Lone Kærvang , Autoriseret Psykolog, Specialist og Supervisor i Psykoterapi

Kognitiv hypnoterapi

Se også vores flotte nye hjemmeside Psykologhuset Sdr. Palæ.

I Kognitiv hypnoterapi kombineres kognitiv adfærdsterapi med klinisk hypnose. KH er en evidensbaseret multimodal behandlingsmetode, som kan anvendes i forhold til et bredt udvalg af personer med depression og/eller angstlidelser.

Kognitiv hypnoterapi udføres hos Psykologhuset i Aarhus

Depression og angst påvirker en person både følelsesmæssigt, kropsligt, adfærdsmæssigt og kognitivt. Gennem den kognitive terapi lærer personen metoder til undersøgelse og modificering af sine depressive overbevisninger og adfærd, mens klinisk hypnose er en mere oplevelsesorienteret og følelsesmæssigt-kropsligt forankret metode. Metoderne komplementerer hinanden, og der er en del ligheder mellem dem, hvilket gør det naturligt at integrere dem i et behandlingsforløb. Hypnosen kan forstærke effekten af den kognitive terapi ved at øge klientens koncentrationsevne, fremme adgangen til ikke-bevidste processer og facilitere alternativ tænkning og nye oplevelser.

Artikler om hypnose:

Dansk Psykologforening