Center For Kognitiv Hypnoterapi
v/ Lone Kærvang , Autoriseret Psykolog, Specialist og Supervisor i Psykoterapi

KOGNITIV TERAPI

- En metode til nuancering af synet pĂĄ dig selv og andre

Se også vores flotte nye hjemmeside Psykologhuset Sdr. Palæ.

Kognitiv adfærdsterapi (eller kognitiv terapi som det ofte kaldes) går ud på at nuancere negative automatiske tanker og grundlæggende antagelser, som spænder ben for dig i dit liv. Det kan være tanker, der vedligeholder depressive følelser og lavt selvværd. Det er en metode, der har til hensigt at se muligheder frem for begrænsninger i en situation, og at opnå større accept af sig selv. Vi arbejder undervejs med forskellige registreringsskemaer og indgår aftaler om hjemmeopgaver mellem sessionerne for at fremme udbyttet.

Kognitiv terapi er en behandlingsmetode, der er fundet virksom i forhold til angst, depression og stress. Med “kognition” menes tænkning, og under terapien arbejder man på at tydeliggøre, undersøge og nuancere negative tankemønstre, der er med til at forstærke og opretholde angst eller depression. Personer med angst eller depression er ofte mest opmærksomme på deres følelsesmæssige og kropslige reaktioner. Det, at få sat ord på de tanker, der er knyttet til reaktionerne, analysere holdbarheden af disse tanker og finde alternative tanker, kan medvirke til at berolige eller lette personens følelsesmæssige oplevelse af angst eller tristhed.

Kognitiv terapi lægger vægt på at afdække den rolle tanker og forestillinger har for udvikling og opretholdelse af angst eller depression. Tankerne hænger ofte sammen med uhensigtsmæssige holdninger, som har rod i personens livshistorie. Under behandlingen arbejder man på at tydeliggøre disse uhensigtsmæssige leveregler og man arbejder på at klienten tilegner sig mere hensigtsmæssige alternative leveregler.

Vi fortolker hele tiden indtryk fra virkeligheden omkring os og de situationer vi er i, og hæfter os mere ved nogle indtryk end ved andre. Eksempler på uhensigtsmæssige måder at fortolke en situation på er “sort-hvid-tænkning” (f.eks. “hvis jeg ikke klarer mig helt perfekt i en situation, er jeg en fiasko”), “katastrofetænkning” (f.eks. “hvis der er mange mennesker i supermarkedet, vil jeg ikke kunne få luft og gå amok ved kassen”) eller “overgeneralisering” (f.eks. “de overhørte mit forslag, og det er fordi ingen respekterer mig”). At blive opmærksom på at opfange og ændre disse fortolkningsmåder, kan hjælpe personen til at tænke mere nuanceret, og få mod til handle anderledes.

I terapien arbejder man også med adfærden. F.eks. afprøver klienten de nye leveregler gennem eksponeringsopgaver. Vi inddrager øvelser, hvor man træner angstprovokerende situationer med henblik på at lære at mestre angsten. Man registrerer situationer og humør i løbet af ugen for at blive opmærksom på hvilke aktiviteter, der løfter humøret.

De kognitive analyser giver et godt overblik over hvad der sker, når man føler sig angst, deprimeret eller oplever lavt selvværd. Behandlingen og hjemmeopgaverne kan hjælpe til at angsten eller depressionen letter. Kognitiv terapi kan stå alene. Den kan også kombineres med hypnoterapi.

Dansk Psykologforening